Iedere maand verzamelt, sorteert en verwerkt Casier 12.000 ton ferroschroot, 2.500 ton non-ferroschroot en 500 ton houtafval.

Ferro

Non-Ferro

Hout

Recycling for a better tomorrow

Casier Recycling verenigt de menselijke know-how en de materiële middelen om op een economisch én ecologisch verantwoorde manier de verzamelde afgedankte materialen (ferro, non-ferro & hout) optimaal te revaloriseren, en aldus niet enkel het milieu te ontlasten, maar bovendien verspilling van schaarse grondstoffen te voorkomen.

Iedere medewerker is optimaal bewust van zijn of haar belangrijke opdracht die uitstekend weergegeven wordt door het hiernavolgend uittreksel van het Casier-bedrijfscharter.

Wij, medewerkers van CASIER RECYCLING nv, hebben als belangrijkste doel er zorg voor te dragen dat onze verkochte producten en geleverde diensten maximaal beantwoorden aan de steeds groeiende verwachtingen van onze klanten met betrekking tot kwaliteit en flexibiliteit.


Lees meer