Casier Recycling recycled hout ferro en non-ferro

Recycling for a better tomorrow

Recycling vloeit onmiddellijk voort uit het wellicht  allerbelangrijkste economische gebod:
“met schaarse goederen moet iedereen zuinig omspringen.”

 

Casier Recycling verenigt de menselijke know-how en de materiële middelen  om op een economisch én ecologisch verantwoorde manier de verzamelde afgedankte materialen (ferro, non-ferro & hout) optimaal te revaloriseren, en aldus niet enkel het milieu te ontlasten, maar bovendien verspilling van schaarse grondstoffen te voorkomen.

 

  Casier Recycling

Iedere maand verzamelt, sorteert en verwerkt Casier 12.000 ton ferroschroot, 2.500 ton non-ferroschroot en 500 ton houtafval.

 

Samen met een tewerkstelling van meer dan 40 medewerkers, waarvoor de beste veiligheidsvoorschriften gelden, wordt continu gestreefd naar vijf tevreden partners:

 

 • onze klanten,
 • onze schrootleveranciers,
 • onze medewerkers,
 • de omgeving en het milieu,
 • en last but not least de eigen onderneming.

 


 

Iedere medewerker is optimaal bewust van zijn of haar belangrijke opdracht die uitstekend weergegeven wordt door het hiernavolgend uittreksel van het Casier-bedrijfscharter.

 

Wij, medewerkers van CASIER RECYCLING nv,  hebben als belangrijkste doel er zorg voor te dragen dat onze verkochte producten en geleverde diensten maximaal beantwoorden aan de steeds groeiende verwachtingen van onze klanten met betrekking tot kwaliteit en  flexibiliteit.

 

Om dit continu zorgproces  de volgende jaren verder te optimaliseren willen wij, Casier medewerkers bijdragen

 

 • om elke medewerker in een veilige omgeving te laten werken en acties te ondernemen om de totale veiligheid nog te verbeteren;
 • om oorzaken van fouten en vergissingen op te sporen, te onderzoeken en te bespreken teneinde aldus herhaling ervan te voorkomen. Hiervoor worden de nodige metingen uitgevoerd om het resultaat continu te kunnen evalueren en aantoonbaar te maken;
 • om de omstandigheden te scheppen waarin elke collega of medewerker , volgens zijn eigen kennen en kunnen,  zich optimaal kan inzetten en ontplooien in een opbouwende sfeer van samenwerking;
 • om via gerichte managementopleidingen en bedrijfsbezoeken  de menselijke know-how van de firma op een hoger echelon te brengen;
 • om een uitstekende relatie te onderhouden met de tussenhandel-schrootleveranciers;
 • om zorg te dragen  voor mensen, machines, methodes en middelen en deze zo mogelijk continu te verbeteren

 

Wij willen bovendien onze bijdrage leveren om elke vorm van verspilling te voorkomen, een maximaal hergebruik van onze producten te bewerkstelligen, en voorstellen tot verbetering te formuleren.

 

Door deze verbindtenis willen wij al onze capaciteiten inzetten en aldus bijdragen tot de realisatie van een :

 


CASIER RECYCLING NV - Sint Elooistraat 2 - B-8540 Deerlijk Belgium - Tel +32(0)56|777.444 - Fax +32(0)56|782.150 - Email info@casier.com