Casier Recycling recycled hout ferro en non-ferro

Actiepunten milieu & veiligheid


 
De werf wordt regelmatig grondig schoongeveegd om stofontwikkeling te voorkomen (i.s.m. Imog).

Honderden meter geluidsdempende muren voorkomen geluidshinder.

Brede groenbermen waar mogelijk zorgen voor een natuurlijke overgang van werken naar wonen.

Alle werfwater wordt via de volledig verharde werf opgevangen en in eigen station gezuiverd (bufferen + zandfilter)

Binnenkomend en buitengaand schroot wordt steeds gecontroleerd op radioactiviteit.

Duidelijke instructies aan onze schrootleveranciers , en ernstige ingangscontrole, o.a. ook op radioactiviteit, voorkomen
      het binnenkomen van schroot dat gevaar zou kunnen inhouden voor mens en/of milieu.

Casier Recycling richtte een communicatiecommissie op vooral ten behoeve van de communicatie met de buurt.
      Naast vertegenwoordigers van bedrijf en officiële instanties maken ook buurtbewoners er deel van uit.

Periodiek verspreidt het bedrijf een nieuwsflash  ten behoeve van de buurtbewoners.


CASIER RECYCLING NV - Sint Elooistraat 2 - B-8540 Deerlijk Belgium - Tel +32(0)56|777.444 - Fax +32(0)56|782.150 - Email info@casier.com